Projekty Unijne - Przedszkole Samorządowe w Zabierzowie Bocheńskim

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

"Wielospecjalistyczna stymulacja dziecka z niepełnosprawnością - szansą na lepszy udział w edukacji przedszkolnej"

W ramach Poddziałanie 10.1.1.  Wychowanie  Przedszkolne  - ZIT w naszym przedszkolu realizowany jest projekt pt:
"Wielospecjalistyczna  stymulacja dziecka z niepełnosprawnością - szansą na lepszy udział w edukacji przedszkolnej".
Celem projektu jest wieloaspektowa stymulacja dziecka ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością , przyczyniająca się do zwiększenia ich udziału w wychowaniu przedszkolnym i funkcjonowaniu w środowisku.
Grupą docelową projektu są dzieci w wieku 4-9 lat oraz nauczyciele.GŁÓWNE ZADANIA W PROJEKCIE TO:

- Adaptacja przestrzeni placu zabaw do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
- Adaptacja i doposażenie Sali do Integracji Sensorycznej i zakup pomocy dydaktycznych
- Szkolenie nauczycieli i podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dzieci niepełnosprawnych 
- Innowacyjne zajęcia dodatkowe wyrównujące deficyty i podnoszące kreatywność.


Dofinansowanie projektu : 201  469,12 zł
Całkowita wartość  projektu: 237 022,50 zł  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego